Kayalar | طاولة قبل الغسيل


طاولة قبل الغسيل

WORK TABLESالشفرة MODEL سرعة TEZGAH (mm) سرعة EVYE (mm)
40110868002122 Giriş Tek Evye Sol 1000 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40114868002122 Giriş Tek Evye Sol 1400 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40116868002122 Giriş Tek Evye Sol 1600 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40110868001122 Giriş Tek Evye Sağ 1000 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40114868001122 Giriş Tek Evye Sağ 1400 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40116868001122 Giriş Tek Evye Sağ 1600 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40114868002322 Giriş Çift Evye Sol 1400 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40116868002322 Giriş Çift Evye Sol 1600 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40118868002322 Giriş Çift Evye Sol 1800 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40114868001322 Giriş Çift Evye Sağ 1400 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40116868001322 Giriş Çift Evye Sağ 1600 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40118868001322 Giriş Çift Evye Sağ 1800 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40108871002000 Çıkış Tezgahı Sol 800 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40110871002000 Çıkış Tezgahı Sol 1000 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40112871002000 Çıkış Tezgahı Sol 1200 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40108871001000 Çıkış Tezgahı Sağ 800 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40110871001000 Çıkış Tezgahı Sağ 1000 x 750 x 850 400 x 500 x 250
40112871001000 Çıkış Tezgahı Sağ 1200 x 750 x 850 400 x 500 x 250

نشرة

حملتنا والفرصة الأولى لدينا لتكون على علم